תל אביב-יפו 1974 

Born in Tel Aviv 1974

Education 

Haifa University, Israel, 2011

M.A, Art Therapy

 

Bowie State University (UMD), USA, 2002

M.A, Counseling Psychology

 

1998, University of Maryland, (UMD), USA

B.A Fine Art

LaSalle SIA College of the Arts, Singapore, 1995-1996

Group Exhibitions

I2020, "Israeli Art", Espacio Gallery, London 

2016, Art & About Gallery, Israel

©2020 by KineretArt. Proudly created with Wix.com